Lettre de l'IBPT: Le dévoloppement pour un portail individualisé pour vos membres

A traduire – In een brief gericht aan de voorzitter van de UBA vraagt het BIPT de radioamateurs om te kiezen voor het ontvangen van de facturen in elektronisch formaat. Alle radioamateurs hebben enkele weken geleden reeds persoonlijk een brief hierover ontvangen en volgens het BIPT hebben tot nu toe 2000 radioamateurs hiervoor gekozen.
We willen onze leden graag aanbevelen om in te gaan op deze vraag van het BIPT. Registreren voor het ontvangen van elektronische facturen kan online: http://registration.bipt.be/nl/radioamateur.
We hopen echter ook dat de automatisatie van de vergunningen en de facturen gepaard zal gaan met een snellere en efficiëntere behandeling van de aanvragen en met een vermindering van de kosten verbonden aan deze aanvragen.
Bij deze gelegenheid willen we iedereen er nog eens op wijzen dat alle aanvragen voor een vergunning, wijzigingen aan een vergunning en het opzeggen van een vergunning online dienen te gebeuren via http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs/aanvraagformulier-voor-radioamateurs.

De brief van het BIPT (aan de voorzitter van de UBA) kan je hier lezen.

La suite à lire sur le site de : UBA Radioamateurs en Belgique Lettre de l'IBPT: Le dévoloppement pour un portail individualisé pour vos membres